วันพุธที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2555

สโมสรชิมิ รุ่น 1 2 3

รุ่นที่ 3 พ.ศ.2555 ล่าสุด! สโมสรชิมิ โปรด ไปน่ารักไกลๆหน่อย
รุ่นที่ 2 พ.ศ.2554 สโมสรชิมิ คึกคักน่ารักอ่ะ
รุ่นที่ 1 พ.ศ.2553 สโมสชิมิ วัยใส่เกิ๊น

1 ความคิดเห็น: